Ხარისხის კონტროლი

fhj

1. ჩვენ გვაქვს ჩვენი ხარისხის კონტროლის სისტემა, ეს არის ITKU სისტემა, ჩვენ გვაქვს 15 წელზე მეტი გამოცდილება.
2. ნედლეულს ვყიდულობთ მსხვილი კომპანიისგან, ნედლეულის მიღებისას ნიმუშს წავიყვანთ ლაბორატორიაში და ჩავატარებთ ტესტებს.
3. ჩვენ გვაქვს სტანდარტიზებული სამუშაო ოთახი, გვაქვს სტანდარტიზებული წარმოების პროცესი და სპეციალიზებული მუშები.
4.გვყავს კარგი ლაბორატორიული და პროფესიონალი პერსონალი, პროფესიონალური აღჭურვილობა.
5. ჩვენ ვიღებთ ნიმუშს თითოეული გადაზიდვისთვის ჩატვირთვამდე და ვინახავთ ნიმუშებს მინიმუმ 3 თვის განმავლობაში.
6. ჩვენ ყოველთვის ვუწევთ ტრენინგს ჩვენი მუშაკებისთვის ტექნიკური შესაძლებლობების გასაუმჯობესებლად.
7. ჩვენ გვაქვს მოწინავე აღჭურვილობა და რეგულარული მოვლა, რათა ყველაფერი კარგად იყოს.
8. ჩვენ ვზრუნავთ მუშათა ცხოვრებაზე და ოჯახებზე, რათა გადავჭრათ მათი საზრუნავი, ამიტომ ისინი ვალდებულნი არიან მთლიანად კონცენტრირდნენ თავიანთ სამუშაოზე.